VA2402 – šina za kliznu kapiju

Pocinkovana zaobljena šina za kliznu kapju. Dijametar 20mm, dužina segmenta 3m.

Prefabrikovani prorezi za lakše učvršćivanje.

49,00 

Quantity