KD1103 – Komplet okova za samonoseću kapiju

Komplet za izgradnju samonoseće kapije za otvor maksimalne širine 5m (potreban dodatni noseći profil).

Komplet sadrži:

  • 2 rolera sa klackalicom za mini seriju samonosećih kapija VD1100.044
  • 1 samo-centrirajuća vodeća rolnica VD1203.044
  • 1 samo-centrirajući uvodnik za kapiju VD1303.044
  • 2 pocinkovana noseća profila dužine 3m VD1403.044.

260,00 

Quantity