T-SKYKIT1B3

Motor za segmentna garažna vrata sa visokom frekvencijom prolaska. Pogodan je za stambene objekte sa garažnim vratima maksimalnih dimenzija 5,0×2,5m.

Komplet sadrži:

  • motor za garažna vrata sile povlačenja 1000N
  • trodelnu šinu sa mehanizmom prenosa pomoću zupčastog kaiša
  • 1 daljinski upravljač 250T-4RP.

515,00  350,00 

Quantity