KARM2000BI

ARM2000BI motor za automatizaciju krilnih kapija dužine do 3m po krilu na prolazima sa umerenom i većom frekvencijom prolaska. Pogodan je kako za privatne tako i za poslovne korisnike.

Komplet sadrži:

  • 2 motora za krila dužine do 4m ARM3000BI
  • DIAMOND upravljačku jedinicu sa integrisanim dvokanalnim radio prijemnikom i punjačem baterije
  • 2 daljinska upravljača 250K-SLIMRP
  • fotoćelije 900OPTIC
  • signalnu lampu 900LAMP4
  • antenu sa 5m kabla 250ANTD
  • 2 ključa za deblokadu motora u slučaju nestanka struje.
SKU: P-KARM2000BI Categories: , Tags: , ,
Brand:

875,00  660,00 

Quantity