Tag: krilne kapije

  • Kakav motor za krilnu kapiju mi je potreban?

    U prethodnom blog postu pisali smo o kriterijumima za izbor motora za kliznu kapiju. Sa krilnim kapijama tj. motorima za krilne kapije stvar je “malo” komplikovanija. Pored izbora u odnosu na samu kapiju (gabariti, učestalost otvaranja i sl.) izbor komplikuje postojanje motora različitog tipa konstrukcije te načina montaže – standardni sa navojnim vretenom u 2