Kakav motor za krilnu kapiju mi je potreban?

U prethodnom blog postu pisali smo o kriterijumima za izbor motora za kliznu kapiju. Sa krilnim kapijama tj. motorima za krilne kapije stvar je “malo” komplikovanija. Pored izbora u odnosu na samu kapiju (gabariti, učestalost otvaranja i sl.) izbor komplikuje postojanje motora različitog tipa konstrukcije te načina montaže – standardni sa navojnim vretenom u 2 izvedbe, motori sa rukama koje se lome, motori za podzemnu montažu. Takođe, jako je izražena razlika u funkcionisanju motora koji koriste različitu tehnologiju za određivanje krajnjih pozicija krila. Motori u sa enkoderom su ovde u velikoj prednosti ali više o tome u nastavku.

TEŽINA, DUŽINA I UČESTALOST KORIŠĆENJA

Za razliku od motora za klizne kapije kod motora za krilne kapije umesto težine krila kao bitniji parametar pri izboru motora figuriše dužina krila kapije koja se automatizuje.

arm-ucestalost-koriscenjaMaksimalna dozvoljena dužina i težina krila obično se saopštavaju kao jedan podatak i u direktnoj su vezi. Kao primer uzećemo motor za krilnu kapiju ARM2000BI pogodan za krila maksimalne dužine 3m i težine 350kg sa tim da, ukoliko je krilo kraće može biti i veće težine (vidi sliku). Stvar sa krilima veće dužine je u tome da za istu ugaonu brzinu, vrh krila postiže veću linearnu brzinu (pod jedan) i prilikom zaustavljanja motora veća je sila inercije kojom krilo deluje na motor (pod dva). Jel ovo zvučalo štreberski? U svakom slučaju, vodite računa da motor koji kupujete po preporukama proizvođača odgovara gabaritima kapije koja se automatizuje.

Učestalost korišćenja kao i kod motora za klizne kapije (i svih ostalih uređaja ove vrste) ima veze sa tim koliko se često kapija otvara. Dakle, ukoliko se kapija nalazi na porodičnoj kući i otvara se par puta dnevno može se razmišljati o motorima sa nižom učestalošću korišćenja. Ukoliko je kapija na poslovnom objektu, većem parkingu ili sličnom objektu sa većim brojem korisnika tražiti motor sa višom deklarisanom učestalošću korišćenja. Ponovo kao kod motora za klizne kapije i ostalih uređaja za kontrolu prolaska, monofazni elektromotori su sa nižom a jednosmerni sa višom učestalošću korišćenja.

KONSTRUKCIJA MOTORA ZA KAPIJE

podzemni-motor-za-kapijuVažna stavka jer konstrukcijski različitim kapijama odgovaraju konstrukcijski različiti motori. Primer, kapija koja se otvara na spolja. Imate opciju da klasične motore (sa navojnim vretenom) montirate sa spoljašnje strane kapije (nikako preporučljivo), da ih montirate na posebno napravljenim nosačima tako da se motori nalaze u prolazu i sužavaju ga za oko 50cm kada je kapija otvorena (nije preporučljivo ali može korektno da funkcioniše) ili da ugradite motore za podzemnu montažu. Drugi primer, kapija bočno od šarki nema nikakvog prostora u kom bi bili smešteni klasični motori (poput ulaza u tunel). Jedina opcija jesu motori za podzemnu montažu. Treći primer, kapija koja je postavljena na stubovima velikih dimenzija, npr. 60x60cm i šarke su na sredini stuba. Za motore sa navojnim vretenom one su previše udaljene od unutrašnje ivice stuba tako da je opcija ugradnja motora sa zglobnim rukama ili motora za podzemnu montažu. O ovome treba razmišljati prilikom osmišljavanja samog ulaza i kapije jer će izbor rešenja kasnije usloviti i izbor rešenja tj. uticati na budžet za realizaciju istog.

KRAJNJE POZICIJE KRILA

Nikako slučajno, ovu stavku postavljamo visoko kao poseban kriterijum prilikom izbora motora za krilnu kapiju. Opcije su da motori imaju optički enkoder, mikroprekidače i/ili tajmer za određivanje krajnjih pozicija tj. prekid rada elektromotora.

Enkoder je najbolja opcija jer on prati pomeraj na samoj osovini elektromotora i zna koliko obrtaja osovina treba da napravi da bi krilo prešlo put od pozicije “zatvoreno” do pozicije “otvoreno” i obrnuto. U praksi kada date komandu za otvaranje kapije, motori počnu da otvaraju kapiju, enkoder broji obrtaje i kada izbroji dovoljan broj obrtaja kapija se zaustavi. U smeru zatvaranja dešava se isto, osim što kada uđe u poslednju fazu zatvaranja, kapija krene da usporava i upravljačka jedinica čeka da se krilo prisloni uz graničnik, osovina elektromotora prestaje da se okreće što upravljačka jedinica preko enkodera detektuje i istog trenutka isključuje motor. Enkoder za detekciju krajnjih pozicija uglavnom je integrisan na motorima za krilnu kapiju sa jednosmernim elektromotorima.

Mikroprekidač / tajmer sistem je najčešći kod sistema sa monofaznim elektromotorima i jeftinijim sistemima sa jednosmernim motorima. Obično postoje dva mikroprekidača, za ograničavanje otvaranja i zatvaranja kapije i njih podesimo tako da promene stanje u trenutku kada je krilo u krajnjem položaju. Tajmer služi da ograniči maksimalno vreme rada motora u toku jedne operacije otvaranja/zatvaranja. Podešavamo ga tako što ukoliko je kapiji potrebno npr. 15 sekundi da pređe čitav put od 90 stepeni, mi ćemo tajmer podesiti na vrednost od 17 sekundi. Nakon zadavanja komande, krilo u prosečnom scenariju pređe čitav put, udari u graničnik i motor još 2 sekunde gura/vuče krilo nakon čega se isključuje, kada tajmer odbroji 17 sekundi. Već zaključujete da ovo nije baš dobro po mehaniku motora i kapije kao i po releje preko kojih se motor napaja jer u maksimalnom opterećenju kada je motor uključen a osovina zakočena vuče značajno veću struju. Drugi scenario (kod motora koji imaju i mikroprekidače) predviđa da krilo pređe čitav put i približno u istom trenutku kada udari u graničnik mikroprekidač promeni stanje i isključi motor. Problem sa ovim sistemom jeste taj što ćete se juriti između podešavanja mikroprekidača pri kom je kapija već dobrano ošamarila graničnik pa je mikroprekidač odreagovao i podešavanja pri kom je mikroprekidač odreagovaoa a kapija nije lepo prislonjena uz graničnik pa je “slobodna” za pomeranje usled vetra i sl.

Ukoliko ste u mogućnosti, birajte motore sa enkoderom za detekciju krajnjih pozicija.

DODATNA VREDNOST

Brzina otvaranja nije presudna ali može biti od značaja. Prava stvar je kada se kapija otvara većom brzinom ali ne dolazi do toga da se krilo zalupi prilikom dolaska u krajnji položaj već dolazi do usporenja i finog primicanja krila uz graničnik. Obratite pažnju na ovaj detalj kada razmatrate deklarisanu brzinu otvaranja.

Dvokanalna prijemna jedinica / pešačko otvaranje kapije je još jedna funkcija koja nije presudna ali može biti korisna. Sada većina proizvođača kao standardnu funkciju ima opciju pešačkog otvaranja što kod krilnih kapija podrazumeva otvaranje samo jednog krila. Ova funkcija može biti korisna i za korisnike koji voze motor i nije im potrebno da otvore oba krila da bi ušli / izašli iz dvorišta. Izvedba drugog kanala prijemne jedinice koju mali broj proizvođača ima jeste drugi kanal sa izlaznim relejom. Ovo nam omogućuje da drugi taster daljinskog upravljača iskoristimo za upravljanje spoljašnjim uređajima, npr. za kontrolu dvorišne rasvete, otključavanje elektroprihvatnika interfona, upravljanje motorom za garažna vrata i sl.

Baterija za pomoćno napajanje. Vrednost baterije za pomoćno napajanje dolazi do izražaja kod aplikacija gde je funkcionisanje automatskog otvaranja imperativ i kod specifičnih instalacija gde ne postoji posebna kapija za pešake. Ukoliko dođe do prekida napajanja a nemate bateriju za pomoćno napajanje osuđeni ste na preskakanje ograde kako biste razblokirali motore i ručno otvorili kapiju. Još jedna prednost baterije za pomoćno napajanje jeste da kod kratkih prekida napajanja (radi održavanja mreže, priključivanja novih objekata, kvarova i sl.) ne dolazi do desinhronizacije kapije. Svaki put kada dođe do prekida napajanja, motori sprovode proceduru pronalaženja referentne tačke što nekad zna i da zbuni korisnike jer nekad struja nestane (na 5min. npr.) i dođe a da korisnik to nije ni registrovao jer je bio odsutan. Poslednja napomena vezano za ovo jeste da većina proizvođača kao dodatnu opremu za niskonaponske motore drži punjač baterije za pomoćno napajanje dok manji broj proizvođača punjač isporučuje kao standardnu opciju, integrisan na samoj upravljačkoj jedinici. Vodite računa i o tome.

Enkoder za detekciju prepreke može se pokazati kao jako korisna stvar. Za razliku od kliznih kapija čije je kretanje pravolinijsko, krilne kapije prilikom otvaranja/zatvaranja pokrivaju značajan prostor po dubini dvorišta koji ne može biti zaštićen fotoćelijama zbog njihove prirode da detektuju prepreku na liniji između predajne i prijemne jedinice. Prednost motora sa enkoderom jeste velika osetljivost i kratko vreme reakcije na udar krila kapije u prepreku što može biti značajno u sprečavanju oštećenja ili povreda izazvanih udarom krila kapije. Posetiocima našeg SmartHOME Studia obično demonstriramo funkciju enkodera u smislu detekcije prepreke na primeru udara krila automatizovane kapije u skočni zglob demonstratora.

Kvalitet komponenti je nešto što se ne vidi uvek na prvi pogled a značajno utiče na vek trajanja i korektno funkcionisanje uređaja koji kupujete. Da ponovimo, postoje motori koji su 80% izrađeni od plastike (bukvalno i vešanje motora, i navojna čaura i zupčanici u reduktoru) a postoje motori kod kojih su plastični eventualno poklopac konektora i uvodnik za kabl. Kod kvalitetnijih motora sreću se i specijalni materijali poput kaljene bronze za navojnu čauru i zupčanike u reduktoru. Još manje primetne su elektronske komponente ugrađene u upravljačku jedinicu ali definitivno postoji razlika u kvalitetu Omron i Finder naspram HF i Sunfad releja. Ono što ćete primetiti na prvi pogled kod niskobudžetnih motora jeste sistem za deblokadu pomoću najobičnijeg inbus ključa, dok je kod kvalitetnijih motora poluga za deblokadu zaštićena bravicom sa pravim personalizovanim ključem.

Postoji još stvari koje treba uzeti u obzir prilikom izbora motora kao što su tradicija proizvođača i reputacija firme uvoznika, garancija, servisna podrška i sl. ali postoji i činjenica da smo odavno probili preporučenu dužinu teksta koji drži pažnju čitaoca. Ukoliko Vam zatreba dodatni savet i informacija o našoj ponudi motora kontaktirajte nas putem telefona, emaila, vibera, whatsappa, twittera, facebooka, instagrama, snapchata, wechata, SMS poruke ili… svratite u naš SmartHOME Studio.

Pozdrav,
Marko Mijatović

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *